Ayous Kereste

Menşei : Batı Afrika
Botanik İsim: Triplochiton scleroxylon
Ağaç Kategorisi : Yumuşak Tropik Ağaç
Özgül Ağırlık : 380 Kg/m3

Batı Afrika kökenli bir ağaç olan Ayous, yumuşak ve hafif yapısı sayesinde kolay işlenebilen bir tür olarak bilinir. Kolay renk alması ve kuruduktan sonra çok az deformasyona uğramaması Ayous’u çokça tercih edilen bir ağaç türü yapmaktadır. Ayrıca ısıyı az hisettirdiği için sauna imalatçıları için de tercih sebebidir.

Dış Görünüm :
Soluk sarı – beyaz renge sahiptir.
Termowood yapıldığında sarımsı renk alır.

Kullanım Alanları :
 • Saunalar
 • Maket yapımında
 • İç dekorasyonda
 • Çerçeve üretimi.
 • Bina dış cepheleri ( Thermowood yapılmak şartı ile )

 • Kurutma :
  Kurutma sırasında ve sonras?nda deforme olmayan stabilitesi yüksek bir ağaç çeşididir.

  ba?aran orman ürünleri ayous kereste ba?aran orman ürünleri ayous kereste

  IROKO KERESTE

  Diri odun 5-10 cm. genişlikte, sarımsı beyaz ile gri renkte, öz odun başlangıçta gri sarı ile açık kahverengi olup daha sonra alt?n sar?s? ile kahverengine dönü?ür.

  Suyla temas eden yerlerde de kullanıldığından tekne yapımında tercih edilen bir a?aç türüdür. Doğal olarak Afrika'da yeti?ir. Tekne yap?m?nda en çok tercih edilen a?açlardan teak ve afrormosia'dan sonra gelir.

  Dekoratif üst düzey kaplamalarda kesme kaplama levha olarak, mobilya, parke yap?m?nda, binalarda iç ve dış kısımlarda, kapı, pencere imalinde, gemi, vagon, köprü yapımında, tarvest, kimyasal madde kapıları, labarotuvar masaları, bahçe mobilyası yapımında kullanılır.

  Stoklar?m?zda : Kereste, masif panel, havuz deckleri olarak mevcut olup farklı ölçüde siparişleriniz değerlendirilir.

  İsteğe bağlı olarak Iroko lamine kiriş imalatı yap?lmaktad?r.

  IROKO DECK

  Dünya’da ve ülkemizde yaygın şekilde deck uygulamalar?nda tercih edilen bir a?a? türü olan ?roko, sert Afrika a?a?lar? arasında en çok beğenilen ve çeşitli uygulamalarda tercih edilen bir türdür. ?roko, sert Afrika a?a?lar?n?n ortak özelliği olan dış ortamlarda a??k hava ko?ullar?na dayan?kl?l?k g?stermek a??s?ndan pek ?ok uygulamada kendini ispatlamıştır bir üründür.Alt?n sar?s? ile kahvemsi tonlara sahip, damarlanmas? kibar ve ?ok zengin görüntüsü olan iroko, dış cephe uygulamalar?nda bu güzelliğini uzun yıllar düşük bakım maliyeti ile korumaktad?r.

  Sapell? Kereste

  Diri odun 3-8 cm geni?likte, beyaz?ms? ile sar?ms? renkte, öz odun koyu k?rm?z?ms? kahverengi ile morumsu kahverengidir.

  Özellikle üst yüzeylerde kesme kaplama levha olarak mobilyac?l?kta, lambri, parke ve kap?larda, binalarda, iç ve d?? k?s?mlarda, uçak, vagon, gemi, keman yap?mda, tornac?l?kta ve oymacılıkta kullanılmaktadır.

  Stoklarımızda: Kereste, merdiven paneli, iste?e göre farkl? ölçülerde deck üretimi yapılabilmektedir.

  Sapell? Deck

  Diri odun 3-8 cm geni?likte, beyazımsı ile sarımsı renkte, öz odun koyu k?rm?z?ms? kahverengi ile morumsu kahverengidir.

  Özellikle üst yüzeylerde kesme kaplama levha olarak mobilyacılıkta, lambri, parke ve kap?larda, binalarda, iç ve d?? k?s?mlarda, uçak, vagon, gemi, keman yapımda, tornacılıkta ve oymacılıkta kullanılmaktad?r.

  Stoklarımızda: Kereste, merdiven paneli, iste?e göre farkl? ölçülerde deck üretimi yap?labilmektedir.

  ba?aran orman ürünleri deck ba?aran orman ürünleri deck

  Lareks Kereste

  ??ne yaprakl? a?açlar?n içinde en sert yap?ya sahip olan?d?r. Yerli katran a?ac? yerine kullan?lan bu malzemenin renk verme, boyama ve cilalanma özellikleri çok iyidir. Her türlü masif do?rama ve mobilya imalat?nda kullan?l?r. Özellikle d?? cephelerde suya dayan?kl?l??? nedeniyle tercih sebebidir.

  D?? cephe kaplamalar?, kap?, pencere do?ramas?, dö?eme tahtas? olarak, lambiri, mobilya ve yonga levha endüstrisinde, kimyasal malzeme f?ç?lar? yap?m?, tornac?l?k, tel dire?i, çit dire?i, toprakla temas eden yerlerde, su içi in?aatlar da, gemi yap?m?nda kullan?l?r.

  ?yi kurutuldu?unda su içinde veya nemli ortamlarda 100 y?ldan fazla dayanabilir.

  Stoklar?m?zda: Kereste, lambiri, yer dö?emesi, masif panel, havuz deckleri, lamine profil, pervaz olarak mevcut olup farkl? ölçüde sipari?leriniz de?erlendirilir.

  ?ste?e ba?l? olarak Lareks Lamaine Kiri? imalat? yap?lmaktad?r.

  G?knar - Ladin Kereste

  Diri odun ve öz odun aras?nda renk fark? yoktur. Olgun odun özelliklerinde ve sar?ms? beyaz ile hemen hemen bayaz renktedir. Islak öz odun olu?umu bulundu?unda öz odun k?sm?n?n koyu bir renk ald??? görünür.

  ??leme özellikleri bak?m?ndan ladinle benzerlik göstermekle beraber budaklar? az sak?nca yaratmaktad?r. Kolay renk verilebilir, yap??t?rma özelli?i iyidir.

  Binalarda iç k?s?mlarda marangozluk ve do?ramac?l?kta, in?aatlarda, kutu ve sand?k yap?m?nda, ara tabakalarda, lif ka??t odunu olarak, kontrplak endüstrisinde iç tabakalarda kullan?l?r.

  Stoklar?m?zda: Kereste, lambiri, masif panel olarak mevcut olup farkl? ölçüde sipari?leriniz de?erlendirilir.

  S?B?RYA ?AM KERESTE

  Rusya'n?n Sibirya b?lgesinin a?ac?d?r. Yumu?ak, iyi i?lenebilir olmas?ndan dolay? en ?ok talep g?ren ?am ?e?itlerindendir. ülkemizde i? - d?? do?rama, lambri, kamelya, pergola ve merdiven imalat? gibi geni? alanlarda kullan?lmaktad?r.

  Firmam?z stoklar?nda F?r?nl? Kereste ve Lambri olarak bulunmaktad?r.

  ?sve? - Fin ?am KERESTE

  ?sve? ve Fin ?am kerestesi hamur ve budak yapısı, reçine azlığı ve boy uzunlukları ile ülkemizde ve dünyada tercih sebebi olmaktad?r. ?sve? ve Norveç Çam ları da Finlandiya Çamına oldukça benzemektedir. Bilindi?i üzere bu üç ülkede İskandinav ülkesidir. Rengi, yağ damarları yada hareleri, hamur yapısı ve kuturları bakımından Sibirya Çamunı andıran Finlandiya Çamı, kereste ve bilhassa lambri ürünlerinde oldukça iddial?dır. Cilalanma özelliği çok iyidir.

  AMERİKAN ÇAM KERESTE

  Amerika'dan ithal edilen bu kereste ülkemizde fazlaca tedarik edilemeyen geniş, budaksız kereste ihtiyacı için getirilmektedir. Genişlikler 20 - 25- 30 cm kadar çıkmaktadır. Tarihi eser restorasyonlaru, özel dekorasyonlarda son derece iyi neticeler vermektedir. Tavan lambrisi, döşeme tahtasu, yalu basku gibi isteğe göre üretim yapılabilmektedir.